Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján!

Óvodánk Kecskemét városközpontjában, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Játszóház szomszédságában található kilenc csoportos intézmény.

Óvodai nevelésünk fő irányelve a művészetekre való nyitottság, esztétikum iránti fogékonyság, szeretetre való igény kialakítása a gyermekek szükségleteinek kielégítésével.

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben gondoskodunk a gyermekek személyiségének fejlesztéséről.

Kiemelten kezeljük a gyermeki alkotókészséget, tevékenységet; kreatív gondolkodásra nevelünk, a humor és a művészet eszközeinek felhasználásával..

Óvodánkba belépőket barátságos, esztétikus környezet fogadja. Programjaink, terveink, fejlesztéseink megvalósításában nagy segítségünkre van a Hosszú utcai óvoda Gyermekeiért Alapítvány, melyet a szülők támogatásával 1992. óta működtetünk.

A családi nevelés elsődlegességét elismerjük és tiszteletben tartjuk, nevelőmunkánk kiegészítő jellegű. Óvodásainknak - a „Csak tiszta forrásból...” elv alapján a művészetek eszközeivel (mese, vers, dramatikus játék; rajz, mintázás, kézimunka) biztosítjuk a rácsodálkozás élményét. Tiszteletben tartjuk a nyugodt játéktevékenységet. Ebbe szőjük bele játékosan - az adott korcsoport sajátosságainak megfelelően - a „tudományt”, az ismereteket, tanulnivalókat. Termeinkben külön sarkok, kuckók szolgálják az egyes tevékenységben való elmélyülést.

Környezetünk megismerését kirándulások, tapasztalatszerző séták, múzeum és kiállítások megtekintésével tesszük változatosabbá. Középső és nagycsoportosaink rendszeres résztvevői igényes zenei, színházi, természettudományos előadásoknak és foglalkozásoknak. A helyes közlekedés szabályait gyermekeink az óvodai KRESZ parkunkban is gyakorolhatják. Füves, árnyas, fajátékos udvarunkon a mindennapi szabad mozgásokkal fejlesztjük a gyermekek ügyességét, álló- és ellenálló képességét. 2015-ben 2. alkalommal is elnyerte óvodánk a „Zöld Óvoda” címet.

Tágas tornatermünk a testnevelési foglalkozásoknak, ill. egyéb fakultatív programoknak, rendezvényeknek ad helyet. Külön szolgáltatásként - a szülők igényeit figyelembe véve - nagycsoportos gyermekeink részére néptánc, zeneovi, foci, láb- és tartásjavító torna, úszás, hitoktatás foglalkozásokat biztosítunk.

A magyarságtudat alapjainak lerakását segítjük néphagyományaink ápolásával, hagyományőrző programjainkkal, időszaki kiállításainkkal, melyekre a szülőket is szeretettel várjuk.

 

Bízunk benne, hogy bemutatkozásunkkal sikerült felkelteni figyelmüket! Kodály Zoltán gondolataival, szeretettel várjuk óvodánkban:

"Hozzon a gyermeknek mindenki
amit tud,játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára,
amit maga kíván."

 
Nevelőtestületünk nevében:
 
Dóka Pálné
Intézményvezető-helyettes

Az óvoda udvara
Az óvoda udvara
Az óvoda udvara